skip to Main Content

Jak vytvořit marketingovou strategii

Dnes je velmi moderní dělat různé dílčí druhy propagace jako například výkonovou online reklamu, video reklamu, ambient marketing, emailing, ATL, BTL, případně TTL, direct marketing, sociální sítě atd. Všimněte si prosím, že jsem použil slovo propagace, nikoliv marketing. I když často tyto činnosti a podobory nazýváme marketingem, jde vlastně jen o podporu prodeje a propagaci, což jsou ve skutečnosti jen dílčí složky marketingové strategie firmy.

Marketing zahrnuje mnohem více a mám pocit, že pravá marketingová strategie upadá čím dál více do pozadí na úkor prestiže celého marketingového oboru. Marketingová strategie, i když vzniká na marketingovém oddělení, není v žádném případě záležitostí pouze tohoto oddělení, ta by měla naopak ležet jako bible na všech odděleních společnosti a všichni by ji měli znát. Pokud si přečtete některou knihu od pana Philipa Kotlera, budete mít dojem, že marketing je vlastně úplně všechno v rámci firmy – někdy to tak může být, především u velkých společností, ale často se dají tyto činnosti a strategie vymezit mnohem přesněji v užším pojetí.

Jak jsem již zmínil, reklamní kanály jsou jen dílčí částí celé marketingové strategie, bohužel mnoho firem je dělá bez širšího kontextu, což ubližuje jejich efektivitě a v konečném důsledku zbytečně plýtvají penězi. Kontext udává a řídí právě komplexní marketingová strategie a o tu by se tyto dílčí kanály měly opírat. Rozsah a obsah se pochopitelně liší v závislosti na oboru podnikání a velikosti podniku, ale mít strategii pro marketing by měli mít všichni.

Marketingová strategie - Marketingový mix 4P

Univerzální návod pro tvorbu marketingové strategie

Nadpis tohoto odstavce je záměrně trochu zavádějící, nic jako univerzální návod totiž v případě marketingové strategie neexistuje. Přistupovat k marketingové strategii lze asi tolika způsoby, kolik je marketingových specialistů a fakt, že její obsah se liší dle velikosti firmy vlastně možnost podrobného univerzálního návodu vylučuje. Avšak jsem přesvědčen, že pokud pochopíte metodiku a principy jednotlivých částí, které by měla mít každá marketingová strategie, nebudete univerzální návod potřebovat.

Proto jsem se rozhodl, že napíšu vlastní návod a pohled na to, jak přistupovat k tvorbě marketingové strategie pro Univerzální návod pro návrh marketingové strategiepublikum, které není v marketingu jako doma, nestudovali jej, nebo v něm ještě nemají dostatek zkušeností. Rozdělím jej do 4 větších částí, které budu přidávat jako seriál o 4 různých článcích.

Úprava stávající strategie VS. návrh nové

Zda budete upravovat stávající strategii nebo navrhovat novou, o tom nerozhoduje ani tak to, zda nějakou již máte sepsanou nebo ne, ale spíše to, zda už podnikáte nebo se teprve chystáte podnikat. Pokud totiž již podnikáte a strategii pro marketing nemáte vytvořenou, to neznamená, že činnosti, které do ní spadají neděláte, určitě je děláte, jen možná nejsou tržně orientovány a nemusí dávat vzájemně smysl.

Využití návodu

Můj návod vám může pomoci pochopit význam jednotlivých částí marketingové strategie, vytvořit si vlastní hrubý plán a představu o výsledné podrobné strategii pro vaše účely a také vám pomůže lépe kontrolovat, zda vaše marketingová strategie obsahuje vše, co má obsahovat.

Tvorba marketingové strategie

Postup jak vytvořit marketingovou strategii jsem rozdělil do 4 hlavních celků:

  1. Marketingový audit
  2. ?
  3. ?
  4. ?
Back To Top