skip to Main Content
Průvodce Google Analytics Pro Začátečníky

Průvodce Google Analytics pro začátečníky

Mnoho správců webu ještě stále neměří návštěvnost na svém webu, a ani často netuší, co takové nástroje mohou měřit a jaké informace z nich mohou dostat. Nejpoužívanějším nástrojem tohoto druhu je právě Google Analytics, a tak jsem se rozhodl k němu sepsat základy pro začátečníky, aby z něj dokázali vyčíst alespoň ty nejzákladnější informace.

Co je Google Analytics

Google Analytics je nástroj od Googlu zdarma, určený pro základní webovou analytiku. Pomocí Google Analytics (dále jen GA) můžete měřit návštěvnost svých webových stránek. Vedle samotného měření množství návštěv vám dokáže také říct, z jakých online kanálů na váš web uživatelé přišli, zda z reklamy, z e-mailu nebo z vyhledávačů, z jakých vyhledávačů, jak dlouhou dobu na webu strávili, na jakou stránku přišli, kolik prošli stránek atd.

Pomocí GA můžete vyhodnocovat jednotlivé kanály, získávat informace o návštěvnících a upravovat na základě těchto informací svou online marketingovou strategii.

Implementace

Po založení účtu GA na https://analytics.google.com/analytics/web/ vám nástroj vygeneruje váš vlastní měřicí kód. Jak uvidíte v instrukcích, tento kód je nutné vložit do zdrojového kódu, do hlavičky (sekce <head>) všech stránek webu.

Implementace měřicího kódu

Kód můžete implementovat přímo do zdrojového kódu, nebo pomocí Správce značek Google. Ve WordPressu za vás implementaci vyřeší některý vhodný SEO plugin (já používám All in One SEO Pack), stačí do příslušné kolonky vložit číslo pro měření (číslo najdete u vašeho měřicího kódu ve tvaru UA s řadou čísel).

Správa nástroje

Správa GA má 3 úrovně

 1. Účet – hlavní úroveň kde se spravuje celý váš účet GA (nadmnožina služeb)
 2. Služba – úroveň správy daného webu (podmnožina účtu a nadmnožina výběrů dat)
 3. Výběr dat – úroveň správy definované části webu (podmnožina služeb)

Nyní se podíváme na nejdůležitější nastavení u jednotlivých úrovní.

Účet

Na nejvyšší úrovní správy celého účtu můžete pod položkou NASTAVENÍ ÚČTU vidět a nastavovat:

 • Název účtu – Ideálně název firmy nebo jiný název vyjadřující nejvyšší úroveň
 • ID celého vašeho účtu – Může se hodit pro komunikaci s Googlem apod.
 • Sdílení údajů – Můžete si určit, které údaje s Googlem chcete sdílet, a které ne
 • Dodatek ke zpracování údajů – Kvůli GDPR, o kterém jste nejspíš už slyšeli, zde přijmete dodatek k zákaznické smlouvě

Další důležitá položka je SPRÁVA UŽIVATELŮ. Zde můžete přidávat a spravovat přístupová práva jiným uživatelům, kolegům a spolupracovníkům, k celému vašemu účtu (pozor! pokud chcete dát někomu přístup pouze do určitého webu, přidejte mu jej až na úrovni konkrétní služby, nikoliv zde v nastavení účtu). Každému můžete přidělit různou úroveň přístupu, z celkem 4 úrovní, od nejnižší, kde bude moci uživatel pouze prohlížet data, až po plná práva správy uživatelů. Uživatele přidáváte tak, že přidáte jeho e-mailovou adresu a lze přidávat pouze e-mailové adresy Google (G-Mail).

Služba

Na úrovni „služba“ už nastavujete konkrétní měřený web. První položka je NASTAVENÍ SLUŽBY:

 • Zde najdete jako první ID měření daného webu
 • Název služby – Ideálně doména webu
 • Adresa URL – Celá adresa webu bez protokolu. Protokol zvolíte ze seznamu.
 • Aktivujte inzertní funkce – dostanete tak v GA informace o zájmech uživatelů a jejich demografické informace
 • Doporučuji mít také zapnutou Analýzu uživatelů – budete tak mít přesnější měření uživatelů, o kterých ještě bude řeč později

Následuje opět SPRÁVA UŽIVATELŮ jako tomu bylo na úrovni účtu, ale zde přidávate přístupy ke konkrétnímu webu, nikoliv již k celému účtu.

Položka ÚDAJE O MĚŘENÍ je důležitá, protože zde najdete svůj Měřicí kód. Poté následuje část PROPOJENÍ SLUŽEB, kde stojí za zmínku hlavně položka VŠECHNY SLUŽBY. V tomto přehledu Google služeb si můžete nastavit jejich propojení s vaší službou GA, pokud některou využíváte (například AdSense, Ads nebo Search Console).

Výběr dat

Výběr dat je podmnožinou služby, tedy jde o výběr konkrétních dat z daného webu. Pro různé účely na různých webech může být totiž žádoucí sledovat a měřit zvlášť pouze určitou část webu. Pokud jste však začátečník nebo takovou potřebu zkrátka necítíte, je to v pořádku a ve výběru dat budete jednoduše sledovat a měřit celý web.

První položka je opět NASTAVENÍ a vypadá velmi podobně jako u služby – stačí zde vyplnit název výběru dat (nebo ponechat ten výchozí) a je zde opět i adresa URL. Další položka je už známá SPRÁVA UŽIVATELŮ a jak asi chápete, jde o přidělování přístupu do konkrétního výběru dat. Pokud máte jen 1 výběr dat a to celý web, pak se prakticky přidání přístupu do výběru dat nebude lišit od opřidání přístupu do služby.

Poslední položka, kterou stojí zato zmínit u výběru dat jsou CÍLE. Cílem v GA je dokončení nějaké činnosti na vašem webu, kterou chcete sledovat. Může to být například nákup nebo odeslání formuláře, doba trvání návštěvy webu, zhlédnutí videa apod. Zde se tyto cíle nastavují. Nastavení cílů je už o něco pokročilejší, než jen základní nastavení měření, proto pokud se budete chtít na toto téma více zaměřit, najdete více informací například v nápovědě o cílech v Google Analytics.

Upoutávka na ebook o obsahovém marketingu

Dimenze a metriky

Než se pustíme do přehledů a toho co nám GA vlastně může říct, je nutné se seznámit s některými základními pojmy. Ty nejzákladnější pojmy jsou DIMENZE a METRIKY. Každý přehled v GA je tvořen minimálně 1 dimenzí a 1 metrikou.

Jak říká nápověda – Dimenze jsou atributy daných údajů a metriky jsou výsledky kvantitativního měření. Jinak řečeno, dimenze určují čeho se týkají dané hodnoty a hodnoty jsou zase přiřazeny nějaké metrice. Například pokud budu chtít vidět, kolik návštěv mi přišlo na web z města Brna, pak je Brno dimenzí a návštěvy jsou metrikou. Pokud budu chtít vidět jak dlouho návštěvníci z Brna průměrně jsou na mém webu, pak je Brno opět dimenze a metrikou je průměrná doba trvání návštěvy.

Pomůckou pro vás může také být to, že většina přehledů jsou tabulky zobrazující hodnoty dimenzí uspořádané do řádků a hodnoty metrik uspořádané do sloupců.

Nyní si vysvětlíme některé důležité metriky.

Návštěvy a Uživatelé

Nejdříve je nutné udělat si jasno v těchto dvou metrikách a jejich vztahu. Uživatel je unikátní a může provést více návštěv. A to během 1 dne, ale i během týdne, měsíce atd. Uživatele představuje 1 prohlížeč, takže prakticky když navštívíte web ze 2 různých prohlížečů ve stejnou dobu, zaznamená vás GA jako 2 uživatele (a každému zaznamená 1 návštěvu).

Návštěvy a Uživatelé

Procento nových návštěv

Procento nových návštěv vyjadřuje podíl nových unikátních návštěv v daném období na všech návštěvách v daném období. Tato procenta vám vyjdou, když podělíte metriku Noví uživatelé metrikou Návštěvy.

Noví uživatelé

Počet uživatelů, kteří v daném období navštívili poprvé váš web.

Míra okamžitého opuštění

Můžete se setkat také s anglickým označením této metriky jako „Bounce rate“. Míra okamžitého opuštění je podíl návštěv, kdy uživatel navštívil pouze 1 stránku vašeho webu a žádnou další akci již neprovedl, na všech návštěvách.

Míra okamžitého opuštění vám pomůže zhodnotit, zda stránka plní svůj cíl, či nikoliv. Ale pracujte s touto metrikou opatrně, její pousouzení není univerzální, tzn. že ne vždy je její vysoká hodnota špatná. Je nutné se nad ní zamýšlet ve vztahu k obsahu dané stránky a také ke zdroji, odkud návštěvy přicházejí (případně ještě k vyhledávacímu dotazu, který uživatel zadával a který ho tedy přivedl na váš web).

Počet stránek na 1 návštěvu

Tato metrika udává kolik stránek uživatelé průměrně za svou návštěvu prošli.

Průměrná doba trváné návštěvy

A tato zase kolik času uživatelé průměrně za svou návštěvu na webu strávili.

Základní přehledy

Pro práci s přehledy se hodí znát jejich základní ovládání. To si stručně vysvětlíme na tomto screenshotu:

Ovládání přehledů Google Analytics

A) Manipulace s celým přehledem

 • Uložit – uložení aktuálního přehledu
 • Exportovat – export do formátů PDF, Excel nebo do tabulek Google
 • Sdílet – sdílení přehledu s jinými uživateli
 • Upravit – upravování sloupců daného přehledu
Ovládání přehledu

B) Období a jeho porovnávání

Zde si jednoduše zvolíte počáteční a konečné datum období, které chcete zobrazit. Lze také porovnávat 2 různá období mezi sebou.

Výběr období pro daný přehled

C) Data na křivce a jejich porovnávání

Volíte si, kterou metriku chcete pomocí datové křivky zobrazit. I zde lze porovnávat, a to 2 různé metriky.

Výběr dat na křivce v Google Analytics

D) Detail bodového zobrazení na křivce

Zobrazení dat na křivce v časových bodech – Den, Týden, Měsíc. Volba bude záležet na tom, jak velké období si budete zobrazovat a jak velký detail na křivce budete chtít vidět.

Body na křivce

Kanály

Přehled základních onlinových kanálů, ze kterých k vám přicházejí návštěvy, najdete v levém sloupci v nabídce PŘEHLEDY, pod položkou Akvizice, dále pak Veškerá návštěvnost a nakonec klikněte na Kanály.

Základní kanály, které zde můžete najít, jsou:

 • Direct– Přímá návštěvnost
  • Když uživatel zadá do adresního řádku konkrétní URL, na kterou chce přejít, započítá se tato návštěva do GA jako
   Kanály nástroje Google Analytics
   přímá.
 • Paid– Placená návštěvnost
  • Návštěvnost z PPC reklam.
 • Organic– Přirozená (organická) návštěvnost
  • Návštěvnost z vyhledávačů.
 • Referral– Návštěvnost z odkazujících zdrojů
  • Tedy návštěvnost z externích odkazů.
 • E-mail
  • Návštěvnost z e-mailů (newslettery, …).
 • Display
  • Návštěvnost z display reklamy, typicky z bannerů.
 • Social
  • Návštěvnost ze sociálních sítí (Facebook, Instagram, Linkedin, …).

Zdroj a médium

Přehled Zdroj/médium najdete jen pár položek pod Kanály, ve stejném MENU. Tento přehled je, jak název napovídá, kombinací zdrojů (což jsou tzv. původci odkazů vedoucích na váš web) a médií (což jsou zase obecné kategorie zdrojů). Nejlépe jej pochopíte, když se na něj přímo podíváme.

Pokud ve zdroji vidíte „google“ nebo „seznam“, znamená to návštěvy z vyhledávačů, a díky atributu médium, kde bude uvedeno buď „organic“ nebo „cpc“, poznáte, zda se jedná o orgnaickou (organic) návštěvnost, nebo placenou (cpc). V případě přímých návštěv není uvedeno médium, takže uvidíte typicky položku direct/(none). U externích odkazů bude médium obsahovat dříve zmíněný „referral“ a na místě zdroje bude uvedena doména, kde je odkaz umístěn.

Jde v podstatě o konkrétnější pohled na původ návštěv, než předchozí přehled Kanály.

Sekundární dimenze – Vstupní stránka

Pokud byste chtěli zjistit, kam se návštěvníci z uvedených zdroj/médium na váš web přesně dostali, tedy co byla jejich „Vstupní stránka“ (tj. stránka, kterou vstoupili na web), je nutné přidat k přehledu Zdroj/médium tzv. Sekundární dimenzi.

Podle obrázku níže, klikněte na rolovací seznam „Sekundární dimenze“ nad tabulkou a do vyhledávacího pole začněte psát „Vstupní stránka“. Až vám bude tato dimenze nabídnuta, klikněte na ni. Váš přehled Zdroj/médium bude potom rozšířen o 2. dimenzi a seřazen podle metriky Návštěvy (nebo Uživatelé, záleží, podle čeho máte seřazeno).

Přidání sekundární dimenze v Google Analytics

Takto máte již přesný přehled o tom, odkud vaši návštěvníci přišli a kam.

Segmenty

Segmenty publik jsou výběry skupin návštěv či uživatelů, které mají společnou nějakou konkrétní dimenzi či metriku. Řada takových segmentů je již v GA předdefinovaná, jako například Návštěvy z vyhledávačů, Návštěvy z mobilů a tabletů, Noví uživatelé atd. Když některý ze segmentů přidáte k hlavnímu segmentu (defaultně je to segment Všichni uživatelé), můžete je tak velmi rychle porovnat a zjistit například, jaký podíl na celkové návštěvnosti má vybraný segment, tedy například kolik návštěv k vám na web přišlo z mobilů a tabletů v porovnání s celkovou návštěvností v daném období.

Segmenty publik

Segmenty si můžete tvořit také své vlastní. Segmenty si můžete definovat podle vámi zvolených podmínek. Pokud vás tvorba vlastních segmentů zajímá, doporučuji si projít nápovědu GA Vytváření a úpravy segmentů publika.

Vlastní přehledy

GA nabízí vedle tvorby vlastních segmentů také tvorbu celých vlastních přehledů. Ve vlastních přehledech si zvolíte dimenze a metriky, které chcete zobrazit a můžete si také zvolit více dimenzí, kterým pak jednoduchým skládáním pod sebe přiřadíte různé úrovně. Více informací a návod jak si takový přehled sestavit najdete v nápovědě GA Vytváření a správa vlastních přehledů.

Další zdroje ke studiu

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Back To Top